Unom ka mga kalihokan alang sa malambuong bakasyon

Posted 5 years ago

Bakasyon na sab, panahon nga labing gipaabot ilabi na sa mga tinun-an, kay kini ang kinasaktohang panahon aron hatagan ang kaugalingon og higayon nga makaduaw og laing lugar ug ingon man makapahuway sab.

Nahimo ng tulumanon natong mga Pilipino nga mobiyahe o mobakasyon basta buwan sa Abril ug Mayo, kon kanus-a ting-init o “summer” sa atoang nasud.

Haom kini kay walay klase ang sagad sa mga bata maong magkakuyog gyud ang tibuok pamilya.

Apan sa dili pa manglarga aron mobakasyon, planohon gyud nang daan asa ang padulngan o unsay adtuon.

Adunay uban mangadto sa mga resort o sa mga kaligoanan, aduna say mag-trekking o mokatkat og bukid, nga gani buhaton sa uban adto sa laing mga nasud.

Apan napangutana ba nato ang atong kaugalingon kon lakip ba sa plano ang paghimong mas may kapuslanan ang bakasyon?

Aniay pipila ka mga kalihokan nga mahimong buhaton aron mas makahuloganon ang bakasyon:

Pagpahigayon og “Bisita Iglesia”

Kini usa ka maayong paagi aron mas maduol kita sa Simbahan ug sa atoang Ginoo.

Mas maayo kon mapahon daan unsang mga balay-ampoanan o mga simbahan ang adtuon aron adto mag-ampo karong tingbakasyon.

Niining paagiha, mas mapalambo pa nato ang atong pagtoo sa Ginoo ug mas makagahin pa og igong panahon alang sa paghinulsol sa mga sala.

Pag-apil sa mga boluntaryong kalihokan

Ang pagpakiglambigit sa mga kalihokang pagboluntaryo og serbisyo o pagtabang sa isigkatawo buhat nga makatabang aron kita mahimong mas maayong mga tawo ug Cristiano.

Kung may kagustohan ka nga mas daghan pang makat-onan sa kinabuhi o pamuyo sa laing tawo, sakto gyud kini nga pamaagi.

Mas maayo kon ang apilan nga kapunongan kadtong may kalabotan sa imong hilig nga buhaton.

Mas nindot sab nga kuyog ang mga bata, aron sa linghod pa lang ang ilang salabotan og pangidaron makat-on na sila nga maghunahuna kabahin sa kahimtang ug kaayohan sa uban.

Pag-ila pagbalik sa kaugalingong kabilin ug kultura

Ang atong kabilin ug kultura nagsugid sa atong kagahapon ug magsilbing giya sa atong pakiglambigit sa usa’g usa.

Kon mas nakaila kita sa atong kultura ug mga kabilin isip Sugboanon ug Pilipinhon, mas makasabot kita sa atong pagkatawo karon ug unsa nga panig-ingngan ang angay sa atong panahon.

Unsaon man kini pagbuhat? Bisitaha ang mga museyo ug dapit sa kabilin karong tingbakasyon. Ampay sab kini sa mga bata kay lingaw kini alang kanila.

Swerte kita dinhi sa Sugbo kay anaay daghang mga museyo ug dapit sa kabilin, sama pananglit sa Casa Gorordo Museum, Museo Parian, Archdiocesan Museum of Cebu, Museo Sugbo, ug uban pa.

Tumong sab kay ang Mayo gitawag nga National Heritage Month, o Nasudnong Buwan sa Kabilin, ug matag katapusang Biyernes sa maong buwan mahitabo ang “Gabii sa Kabilin,” diin abli ang mga museyo ug dapit sa kabilin sa upat ka siyudad sa Sugbo, Talisay, Lapulapu, ug Mandaue sugod alas sais sa gabii hangtud tungang gabii, alang sa mga bisita.

Maghimo og kaugalingong inspirational blog

Ang blog maong ang modernong pamaagi sa paghimo og diary o journal sa mga panghitabo sa kinabuhi o mga lindog o panahom sa usa ka tawo nga ipagawas online o sa internet.

Pagsuwat kabahin sa mga panghitabo o mga hisgotanan nga makapadasig, makalamdag, o makapalig-on sa pagtoo sa ubang mga tawo, ilabi na niadtong mga nasubo o naglibog sa ilang kinabuhi.

Pinaagi unya sa imong gisuwat makatabang ka sa uban nga mohimo sab sa dalaygong buhat, mohimo og maayo, o kaha makaangkon og igong kaisog pagsagubang sa mga pagsuway sa kinabuhi.

Pagkunhod sa timbang

Mahinungdanon kaayo nga himsog ang lawas aron magpuyo og malipayong kinabuhi nga walay gimulo nga sakit.

Lakip sa pagsiguro nga lagsik ug baskog ang lawas mao ang paghupot sa saktong timbang. Busa karong tingbakasyon, himoang hagit sa kaugalingon ang pagpakunhod o magpaiban og timbang.

Hinumdomi lang gyud nga kini nanginahanglan og oras ug igong kalig-on nga buhaton gyud bisan unsa pay masugatang kalisdanan, kay ang bugti man unya mao ang usa ka himsog nga panglawas.

Pagtudlo sa mga bata og maayong pamatasan

Gikinihanglan sa mga bata nga makat-on unsay saktong pamatasan aron sila makakaplag og maayo sab nga mga higala nga aduna unyay nindot nga ikatudlo kanila.

Kay kon dili sila kahibawo unsay saktong taras ug kinaiya, ang mahitabo unya nga walay gustong makigduwa kanila maong imbis sadya ang ilang bakasyon mag-inusara na hinoon sila.

Hinumdomi lang gyud nga gawas sa pagsulti kanila, mahinungdanon kaayo ang pagtudlo kanila pinaago sa maayong ehemplo nga imong ipakita.

Kay gikaingon man nga kon unsay gibuhat sa mga dagko, mao say sundon sa mga bata.